Master’s and other theses

Master’s theses

Master’s theses in Nutrition science

Niskanen Alisa. Pitkäaikaisen stressin yhteys ruoankäyttöön ja syömiskäyttäytymiseen 15–16- vuotiailla nuorilla. Itä-Suomen yliopisto 2023. Download

Kangaspeska Maria. Urheilun harrastamisen yhteys syömiskäyttäytymiseen 9-vuotiailla lapsilla ja 15–16-vuotiailla nuorilla. Itä-Suomen yliopisto 2023. Download

Sirviö Sanni A. Liikunnan ja ruokavalion yhteydet plasman lipofiiliseen indeksiin lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2023. Download

Laamanen Suvi E. Ruokavalion laadun ja ruoan käytön yhteys seerumin metaboliitteihin kouluikäisillä lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2023.

Lyyra Camilla. Ruokavalioindeksin yhteys ravintoaineiden saantiin 15–16-vuotiailla nuorilla. Itä-Suomen yliopisto 2023. Download

Yliruusi Janita E. Ravitsemus- ja liikuntaintervention vaikutus välipalojen koostumukseen lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2022. Download

Peltola Sofia. Syömiskäyttäytymisen vaikutus ruokavalion ja kognition välisiin yhteyksiin 6–8-vuotiailla lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2022. Download

Lepistö Kirsi-Maria. Unen määrän ja laadun yhteys syömiskäyttäytymiseen 9−11-vuotiailla lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2022. Download

Niemi Dakota. Effect of a Physical Activity and Dietary Intervention on the Nutritional Composition of Breakfast Among Children. Itä-Suomen yliopisto 2021. (Fulltext of publication available only in campus libraries.)

Laine Linda. Äidin raskauden aikaisten tekijöiden yhteys lasten kehonkoostumukseen ja ruokavalioon. Itä-Suomen yliopisto 2021. Download

Jakupović Sabina. Syntymäpainon yhteys nuoren kehon kokoon ja ravitsemukseen. Itä-Suomen yliopisto 2021.  Download

Ojala Salla IE. Ruokaneofobia ja valikoivuus 6–8-vuotiaana ja sen yhteys ruoankäyttöön 15–17- vuotiaana. Itä-Suomen yliopisto 2021. Download

Järvinen Tiia. Tunnesyöminen, sokerin käyttö ja hiilihydraattien saanti lapsilla ja nuorilla. Itä-Suomen yliopisto 2021. Download

Peltoniemi Heidi. Syömiskäyttäytyminen 6–8-vuotiaana ja sen yhteys kehonkoostumukseen 15–17-vuotiaana. Itä-Suomen yliopisto 2021. Download

Nissén Brenda. Ruutuajan yhteys ruokavalioon 15-17-vuotiailla nuorilla. Itä-Suomen yliopisto 2020.  Download

Hiekka Maiju. Koetun stressin yhteys nuorten ruokavalioon. Itä-Suomen yliopisto 2020.  Download

Wallenius Daniela. Kouluruokailu 15–17 -vuotiailla tytöillä ja pojilla: Toteutuminen, ravintoaineiden saanti ja ennustavat tekijät. Itä-Suomen yliopisto 2020.  Download

Juuti Sara. Maitovalmisteidenkäytön yhteys kardiometabolisiin vaaratekijöihin nuorilla. Itä-Suomen yliopisto 2020. Download

Kohonen Meri. Ruoankäytön   yhteys kaulavaltimonintima-mediakerroksen paksuuteen ja jäykkyyteen nuorilla. Itä-Suomen yliopisto 2020. Download

Hietala Katri. Nuorten ruokavalion laatu ja vanhempien ruokavalion laadun yhteys nuorten ruokavalion laatuun. Itä-Suomen yliopisto 2019. (Fulltext of publication available only in campus libraries).

Mattila Heikki. Lasten ateriarytmi ja täysjyväviljatuotteiden, kasvisten, hedelmien ja marjojen syöminen ja näiden ruokavaliotekijöiden yhteys ylipainoisuuteen ja lihavuuteen. Itä-Suomen yliopisto 2015. Download

Manninen Suvi. Ruoankäytön yhteys kehon rasvaprosenttiin lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2015. (Fulltext of publication available only in campus libraries).

Repo Jella. Aktiivisesti liikuntaa harrastavien alakouluikäisten poikien fyysinen kunto, ravintoaineiden saanti ja metaboliset tekijät. Itä-Suomen yliopisto 2012. (Fulltext of publication available only in campus libraries).

Tarvonen Silja. Lasten ruoankäyttö ja ateriarytmi arkipäivisin ja viikonloppuisin. Itä-Suomen yliopisto 2013. (Fulltext of publication  available only in campus libraries).

Jokinen Katri. Lasten syömiskäyttäytymisen yhteys painon kehitykseen ja kehon koostumukseen. Itä-Suomen yliopisto 2011. (Fulltext of publication available only in campus libraries).

Koro Johanna. Ruokailutottumusten muuttamiseen vaikuttavat tekijät 9-10 –vuotiailla lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2011.

Suominen Marjaana. Kaksi vuotta kestäneen liikunta- ja ravitsemusintervention vaikutus alakouluikäisten lasten kehonkoostumukseen.  Itä-Suomen yliopisto 2011.

Kähärä Kaisa. Elintapaohjauksen vaikutus ravintoaineidensaantiin ja fyysiseen aktiivisuuteen 6-8 –vuotiailla lapsilla.  Itä-Suomen yliopisto 2011.

Heinonen Kaisa. Ensimmäisellä luokalla olevien lasten välipalojen ravitsemuksellinen laatu.  Itä-Suomen yliopisto 2010.

Kettunen Saara. Ensimmäisellä luokalla olevien lasten ruokavalion rasvan määrä ja laatu.  Itä-Suomen yliopisto 2010.

Nevanperä Nina. Syömiskäyttäytymisen yhteys painoon ja kehon koostumukseen 1.-luokkalaisilla.  Itä-Suomen yliopisto 2010.

Eloranta Aino-Maija. Kalsiumin ja D-vitamiinin saanti ja yhteydet luuntiheyteen 6–8-vuotiailla lapsilla. Kuopion yliopisto 2009.

Kiiskinen Sanna. Ruokavalion yhteydet painoon ja kehon koostumukseen 7-vuotiailla lapsilla.  Kuopion yliopisto 2008.

Master’s theses in Public health

Barmi Samuel. Associations of dietary patterns and food groups with cardiorespiratory fitness among 8-11-year old children in Kuopio, Finland: The Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study. Itä-Suomen yliopisto 2020. Download

Iqbal Annum. The associations of birth weight with cardiometabolic risk factors among 6-8-year-old Finnish children: The Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study. Itä-Suomen yliopisto 2019. (Fulltext of publication available only in campus libraries).

Dion Geneviève. Vitamin D and cardiometabolic risk factors in children. Itä-Suomen yliopisto 2019.  Download

Agbaje Andrew. Cardiorespiratory fitness and adiposity in relation to arterial stiffness among 9-11 year old children in Kuopio, Finland : the Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) study. Itä-Suomen yliopisto 2018. (Fulltext of publication  available only in campus libraries).

Naveed Sehrish. Associations of dietary fatty acids and carbohydrates intake with cognition in school-aged children. Itä-Suomen yliopisto 2017. (Fulltext of publication  available only in campus libraries).

Ali Sheraz. Determinants of physical activity among 6-8 years old school children in Kuopio, Finland: Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study. Itä-Suomen yliopisto 2014. Download

Master’s theses in Exercise medicine

Honkonen Anna-Kaisa P. Liikunta-aktiivisuus tulehduksellista suolistosairautta sairastavilla lapsilla ja nuorilla verrattuna terveisiin vertailuhenkilöihin. Itä-Suomen yliopisto 2022.

Kokkonen Veli-Pekka. Sykevälivaihtelun ja leposykkeen yhteydet kardiorespiratoriseen kuntoon ja kardiometabolisiin riskitekijöihin 15–17-vuotiailla nuorilla. Itä-Suomen yliopisto 2021. Download

Revonsuo Satu. Yhdeksänvuotiaiden lasten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Itä-Suomen yliopisto 2013. Download

Salokangas Veera. Liikunta-aktiivisuuden vaikutus fyysisen kunnon eri osa-alueisiin 6 -8 -vuotiailla lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2013.  (Fulltext of publication  available only in campus libraries).

Himanen Antti. Sleep duration, sleep problems and related health behaviours in 6 – 8 –year-old children. Itä-Suomen yliopisto 2012.  Download

Peltola Jaana. 8- ja 10-vuotiaiden tyttöjen ja poikien fyysinen suorituskyky ja fyysinen aktiivisuus. Itä-Suomen yliopisto 2015.  (Fulltext of publication  available only in campus libraries).

Master’s theses in Sport medicine

Kelin Tiina. Syntymäpainon ja gestaatioiän vaikutus lapsen fyysiseen aktiviisuuteen 1. luokalla ja kahden vuoden liikuntaintervention jälkeen. Jyväskylän yliopisto 2023. Download

Jantunen Ella-Maria. Nuorten osallistuminen organisoituihin liikuntaharrastuksiin ja niiden yhteys koettuun stressiin sekä masennusoireisiin. Jyväskylän yliopisto 2022. Download

Alasaarela Jaakko. Urheiluseuratoimintaan osallistumisen vaikutus terveyteen lapsuudessa ja nuoruudessa, Jyväskylän yliopisto 2022. Download

Kuronen Emmi. Fyysisen kunnon ja tulehdusmerkkiaineiden väliset yhteydet 6–8-vuotiailla lapsilla. Jyväskylän yliopisto 2022. Download

Ojalainen Kati. Lasten ja nuorten kestävyyskunnon, kehon koostumuksen ja motoristen taitojen yhteydet kognitioon 8-vuoden seurannan aikana. Jyväskylän yliopisto 2021. Download

Korhonen Marika. Fyysisen aktiivisuuden, paikallaanolon ja kestävyyskunnon yhteydet valtimojäykkyyteen ja valtimoiden laajenemiskykyyn : 2 vuoden seurantatutkimus esimurrosikäisillä lapsilla. Jyväskylän yliopisto 2019. Download

Kemppainen Titta. Kestävyyskunnon ja kehon rasvapitoisuuden yhteydet metaboliseen oireyhtymään ja insuliiniresistenssiin 6–8-vuotiailla lapsilla. Jyväskylän yliopisto 2018.  Download

Master’s theses in Preventive nursing

Nikulainen Maria. Kuopiolaisten 6–9 -vuotiaiden lasten elämänlaatu vanhemman arvioimana – Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulma. Itä-Suomen yliopisto 2013. Download

Savolainen Katariina. Vanhempien osallisuus lasten suun terveyden edistämisessä. Itä-Suomen yliopisto 2010.

Långström Heidi. Alakouluikäisten lasten liikunta. Itä-Suomen yliopisto 2010.

Master’s theses in Social pharmacy

Karjalainen Joel. Lasten ja nuorten lääkkeiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Itä-Suomen yliopisto 2019.   (Fulltext of publication available only in campus libraries).

Master’s theses in Psychology

Himanen Olli. Koetut liikunnan esteet ja kannustimet 15–16-vuotiailla nuorilla. Itä-Suomen yliopisto 2020. Download

Master’s theses in Medicine

Nurminen Eino-Matti. Nuoren fyysisen aktiivisuuden yhteys kognitioon. Itä-Suomen yliopisto 2023. Download

Tuliniemi Maisa. Sykkeen palautumiseen vaikuttavat tekijät terveillä 8–10- vuotiailla lapsilla maksimaalisen rasituksen jälkeen. Itä-Suomen yliopisto 2022. Download

Vuolteenaho Joona. Carotis-valtimon intima-media-kerroksen paksuutta ja carotis-valtimon joustavuutta selittävät tekijät nuorilla. Itä-Suomen yliopisto 2019. Download

Kammonen Saara. Kahden tunnin glukoosirasituskoetta edeltävän 24 tunnin ruokavalion vaikutus glukoosirasituskokeen tuloksiin 15–17-vuotiailla nuorilla. Itä-Suomen yliopisto 2019.  (Fulltext of publication available only in campus libraries).

Mäkinen Annika. Kardiometabolisten riskitekijöiden yhteydet kognitioon 6–8-vuotiailla lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2019. Download

Riihinen Linda. Lasten ja nuorten terveyspalvelujen ja lääkkeiden käyttö ja kustannukset Suomessa. Itä-Suomen yliopisto 2018. (Fulltext of publication  available only in campus libraries).

Eerikäinen Maija. Fyysisen aktiivisuuden yhteys metaboliseen oireyhtymään ja kardio-metabolisiin riskitekijöihin lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2016. Download

Rannankari Markus. Baroheijasteen herkkyyden ja verenpainepulssiin perustuvan valtimoiden jäykkyyden mittaaminen ja toistettavuus terveillä lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2016. Download

Hätinen Teemu. Kardiorespiratorisen suorituskyvyn yhteys metaboliseen riskiin alakouluikäisillä lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2015. (Fulltext of publication  available only in campus libraries).

Pakarinen Erika. Alakouluikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden ja passiivisuuden erot sukupuolten välillä ja kehon rasvamäärän mukaan. Itä-Suomen yliopisto 2015. Download

Holttinen Anna-Leena. Virtaustilavuusspirometrian toteutus ja onnistuminen kuopiolaisilla peruskoulunsa aloittaneilla lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2013. (Fulltext of publication  available only in campus libraries).

Lehtinen Sami. Kehon koostumuksen arviointimenetelmät. Itä-Suomen yliopisto 2013. (Fulltext of publication  available only in campus libraries).

Ylinen Väinö. QT-aika 6-8 –vuotiailla lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2012.

Virransola H. Lasten fyysisen aktiivisuuden mittaaminen ja yhteys terveyteen. Itä-Suomen yliopisto 2012.

Veijalainen Reetta. Lihaskunnon yhteys kehonkoostumukseen ja koettuihin kipuoireisiin 1-luokkalaisilla lapsilla Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimuksessa. Itä-Suomen yliopisto 2011.

Korpela Sonja. Hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon mittaaminen ja yhteys lihavuuteen lapsilla. Kuopion yliopisto 2008.

Taivainen Helena. Lasten liikunta ja ravitsemus -hanke. Kuopion yliopisto 2008.

Masters theses in Dentistry

Ruuttunen Leevi. Kuopiolaisten lasten suun terveydenhuollon toimenpiteet ja sosioekonominen asema vuosina 2000–2016 (PANIC-tutkimus). Itä-Suomen yliopisto 2023. Download

Virkkala Veera. Associations of diet quality, food consumption, eating frequency, and eating behaviour with dental caries experience in Finnish children: A 2-year longitudinal study. Itä-Suomen yliopisto 2022.

Viisanen Maria. Oikomishoidon käynnit Kuopion terveyskeskuksessa ja sosioekonominen asema (PANIC-tutkimus). Itä-Suomen yliopisto 2022. Download

Alén Nonna. Lasten purentaelimistön toimintahäiriöiden yhteys kuidun saantiin ruokavaliosta. Itä-Suomen yliopisto 2022. Download

Wigrén Eetuwilhelmi. Karieksen jakautuminen lapsilla sosioekonomisten taustatekijöiden mukaan. Itä-Suomen yliopisto 2022. Download

Tolonen Ville. Lasten suun terveydenhuollon käynnit terveyskeskuksessa ja sosioekonominen asema Kuopiossa vuosina 2000-2016 (PANIC-tutkimus). Itä-Suomen yliopisto 2020. (Fulltext of publication available only in campus libraries).

Kauppinen Sofia. Kehonkoostumuksen yhteys kariekseen nuorilla. Itä-Suomen yliopisto 2019. Fulltext of publication available only in campus libraries).

Hakkarainen Sara. Lasten ja nuorten suun sairauksien esiintyvyyden mittaaminen – Lasten ja nuorten liikunta ja ravitsemus (PANIC) -tutkimukseen liittyvän suun terveystutkimuksen prosessikuvaus. Itä-Suomen yliopisto 2019. Download

Virtanen Sirja. Purentavirheiden ja purentaelimistön toimintahäiriöiden yhteydet nuorilla (PANIC-tutkimus). Itä-Suomen yliopisto 2019. Download

Kyllönen Julia. Metabolisten riskitekijöiden, kehonkoostumuksen ja liikunnan yhteydet karieksen esiintyvyyteen lapsilla. Itä-Suomen yliopisto 2019. (Fulltext of publication available only in campus libraries).

Hassinen Elisa. Purentavirheet ja niiden esiintyvyys nuorilla (PANIC-tutkimus). Itä-Suomen yliopisto 2019. Download

Bachelor’s theses

Tomaselli Gonzalez Claudia. Associations of physical activity, sedentary time, cardiorespiratory fitness, motor performance and dietary factors with lipoproteins, apolipoproteins, amino acids and glycoprotein acetyls. University of Eastern Finland and University of Barcelona 2020.

Peltola Jaana. 8- ja 10-vuotiaiden tyttöjen ja poikien fyysinen suorituskyky ja fyysinen aktiivisuus, tutkimussuunnitelma. Itä-Suomen yliopisto 2015.  (Fulltext of publication available only in campus libraries).

Other theses

Myllykangas Kimmo. Box and block: suomalaiset viitearvot 7–7,49- ja 7,5–7,99 -vuotiaille lapsille. Opinnäytetyö toimintaterapia. Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala. Kuopio 2009.