Press releases

Korkeampi verenpaine liittyy nuorten heikompaan kognitiiviseen toimintakykyyn

Higher blood pressure is associated with poorer cognition in adolescence

A healthy diet, reading and doing sports promote reasoning skills in children

Terveellinen ruokavalio, lukeminen ja urheiluharrastus edistävät lasten päättelykykyä

Motorisesti taitavat lapset menestyvät koulupolun alussa

Hyvä fyysinen kunto ei suojaa lasta ylipainon aiheuttamalta matala-​asteiselta tulehdukselta

Good physical fitness does not protect children from obesity-​related low-grade inflammation

Nuorilla parannettavaa D-​vitamiinilisän käytössä

Uusi hanke selvittää elämäntapojen yhteyttä lasten ja nuorten aivo- ja valtimoterveyteen 

Hyvät motoriset taidot, lukeminen ja soittoharrastus ennustavat parempia kognitiivisia taitoja lapsuudesta nuoruuteen

Suurempi veren D-​vitamiinipitoisuus on yhteydessä matalampiin kolesteroliarvoihin lapsilla

Lapsen vuorokauden tulisi sisältää tarpeeksi liikuntaa ja unta sekä kohtuullisesti ruutuaikaa – moni ei kaikkia kolmea tavoitetta täytä

Perhekohtainen liikuntaohjaus lisää lasten liikuntaa kustannusvaikuttavasti

Reipas ja rasittava liikunta auttaa hillitsemään valtimoiden jäykistymistä jo lapsilla

Runsas liikunta auttaa hillitsemään matala-​asteista tulehdusta lapsilla

Liikunnallinen elämäntapa voi suojata tyypin 2 diabeteksen ja valtimotautien riskitekijöiltä jo lapsuudessa

Kömpelökin lapsi voi olla hyvässä kunnossa

Ravitsemus- ja liikuntaohjaus laski veren haitallisen LDL-​kolesterolin pitoisuutta lapsilla

Korkeampi rasvaprosentti ja vanhempien tupakointi aikaistavat rintojen kehitystä suomalaisilla tytöillä

Ennenaikainen adrenarke on tytöillä yleisempi kuin pojilla

Liikunta- ja ravitsemusohjaus hidastaa tyypin 2 diabeteksen esiasteen kehittymistä lapsilla

Liikunta ja hyvä kunto parantavat lasten sydämen säätelyjärjestelmän toimintaa

Motorisesti taitavat pojat taitavat myös ongelmanratkaisun

Reippaan liikunnan lisääminen vähentää tyypin 2 diabeteksen ja valtimotautien riskiä jo lapsuudessa

Hyvät motoriset taidot voivat tukea liikapainoisen lapsen lukemaan oppimista

Kehon koostumus vaikuttaa lasten luuntiheyteen

Aikuistyypin diabeteksen ja valtimotautien riskitekijät kasautuvat huonokuntoisille lapsille