Press releases

Hyvä fyysinen kunto ei suojaa lasta ylipainon aiheuttamalta matala-​asteiselta tulehdukselta

Nuorilla parannettavaa D-​vitamiinilisän käytössä

Uusi hanke selvittää elämäntapojen yhteyttä lasten ja nuorten aivo- ja valtimoterveyteen 

Hyvät motoriset taidot, lukeminen ja soittoharrastus ennustavat parempia kognitiivisia taitoja lapsuudesta nuoruuteen

Suurempi veren D-​vitamiinipitoisuus on yhteydessä matalampiin kolesteroliarvoihin lapsilla

Lapsen vuorokauden tulisi sisältää tarpeeksi liikuntaa ja unta sekä kohtuullisesti ruutuaikaa – moni ei kaikkia kolmea tavoitetta täytä

Perhekohtainen liikuntaohjaus lisää lasten liikuntaa kustannusvaikuttavasti

Reipas ja rasittava liikunta auttaa hillitsemään valtimoiden jäykistymistä jo lapsilla

Runsas liikunta auttaa hillitsemään matala-​asteista tulehdusta lapsilla

Liikunnallinen elämäntapa voi suojata tyypin 2 diabeteksen ja valtimotautien riskitekijöiltä jo lapsuudessa

Kömpelökin lapsi voi olla hyvässä kunnossa

Ravitsemus- ja liikuntaohjaus laski veren haitallisen LDL-​kolesterolin pitoisuutta lapsilla

Korkeampi rasvaprosentti ja vanhempien tupakointi aikaistavat rintojen kehitystä suomalaisilla tytöillä

Ennenaikainen adrenarke on tytöillä yleisempi kuin pojilla

Liikunta- ja ravitsemusohjaus hidastaa tyypin 2 diabeteksen esiasteen kehittymistä lapsilla

Liikunta ja hyvä kunto parantavat lasten sydämen säätelyjärjestelmän toimintaa

Motorisesti taitavat pojat taitavat myös ongelmanratkaisun

Reippaan liikunnan lisääminen vähentää tyypin 2 diabeteksen ja valtimotautien riskiä jo lapsuudessa