Rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kansaneläkelaitos

Kuopion Yliopistollisen Sairaalan eritysvastuualueen EVO- ja VTR-rahoitus

Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra

Suomen Kulttuurirahasto, Lastentautien tutkimussäätiö

Juho Vainion Säätiö

Diabetestutkimussäätiö

Yrjö Jahnssonin säätiö

Sydäntutkimussäätiö

Paavo Nurmen Säätiö

Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun kliininen ja terveystieteiden tohtoriohjelma

Doctoral Programs in Public Health –tohtoriohjelma

Finnish Doctoral Program in Oral Sciences –tohtoriohjelma

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö

Paulon säätiö

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö

Aarne ja Aili Turusen säätiö

Suomen lääketieteen säätiö

Jenny ja Antti Wihurin säätiö

Suomen kipututkijoiden yhdistys

Suomen hammaslääkäriseura Apollonia

Pohjois-Savon hammaslääkäriseura

Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys

Suomen naishammaslääkärit

Kuopio luonnonystäväin yhdistys

Olvi-säätiö

Otto A. Malm Lahjoitusrahasto

Urho Känkäsen säätiö